Zarząd Stowarzyszenia PAND-a wystosował pismo do ortopedów dziecięcych na terenie Turcji z zapytaniem w sprawie ewentualnej pomocy oraz potrzeb w zakresie wsparcia lekarzy i ortopedów dziecięcych po trzęsieniu ziemi jakie nawiedziło Turcję w dniu 06.02.2023r.

W odpowiedzi uzyskaliśmy podziękowanie za zainteresowanie oraz chęć pomocy, a także informację iż na obecnym etapie następuje rozeznanie w temacie oraz potrzebach. W sytuacji gdy będzie konieczność wsparcia i pomocy środowisko lekarskie zwróci się do PAND-y o pomoc.