Spotkanie Zarządu w dniu 02.03.2023 r.

Spotkanie Zarządu w dniu 16.02.2023 r.

Spotkanie Zarządu w dniu 26.01.2023 r.

Spotkanie Zarządu w dniu 19.01.2023 r.

Spotkanie Zarządu w dniu 12.01.2023 r.

Spotkanie Zarządu w dniu 15.12.2022 r.

Spotkanie Zarządu w dniu 17.11.2022 r.

Spotkanie Zarządu w dniu 04.11.2022 r.

Spotkanie Zarządu w dniu 27.10.2022 r.

Odbyło się pierwsze spotkanie Zarządu w nowym składzie. Podsumowano III Konferencję – przebieg, efekty oraz spostrzeżenia. Podsumowano akcję pomocy dzieciom z Ukrainy w zakresie pozyskania sprzętu ortopedyczno-rehabilitacyjnego. Odbyły się pierwsze, wstępne ustalenia dotyczące kolejnej IV Konferencji PAND-y. Rozmawiano o stronie PAND-y – nowej zakładce i kolejnych informacjach.


Spotkanie Zarządu w dniu 02.06.2022 r.

Podczas spotkania kontynuowano rozmowy dotyczące Konferencji – program Konferencji, rozpropagowanie informacji o Konferencji. Ponadto ustalano szczegóły Walnego Zebrania Członków PAND-y, które zaplanowane jest w pierwszym dniu Konferencji.

Spotkanie Zarządu w dniu 27.05.2022 r.

Spotkanie odbyło się w rozszerzonym składzie (2 zaproszonych gości – przedstawicieli Termedii). W trakcie spotkania ustalano kolejne szczegóły dotyczące najbliższej Konferencji PAND-y oraz jej organizację.

Spotkanie Zarządu w dniu 21.04.2022 r.

W trakcie spotkania ustalano jaki będzie zakres pomocy dzieciom z Ukrainy obejmujący dostarczanie sprzętu ortopedyczno-rehabilitacyjnego. Omawiano również warunki i terminy zgłaszania abstraktów na Konferencję PAND-y.

Spotkanie rozszerzonego Zarządu w dniu 11.03.2022 r.

Spotkanie odbyło się w rozszerzonym składzie Zarządu. Podczas spotkania obecni byli również zaproszeni goście, którzy zgłosili chęć pomocy dzieciom z terenu Ukrainy. Rozmawiano na temat rodzaju pomocy świadczonej w poszczególnych ośrodkach na terenie Polski potrzebującym dzieciom z Ukrainy, dzielono się pomysłami i spostrzeżeniami. Wypracowano kierunki działania PAND-y w związku z obecną, nadzwyczajną sytuacją.

Spotkanie Zarządu w dniu 03.03.2022 r.

W trakcie spotkania ustalano kolejne szczegóły dotyczące najbliższej Konferencji PAND-y.

Spotkanie Zarządu w dniu 24.02.2022 r.

Spotkanie odbyło się w rozszerzonym składzie (3 zaproszonych gości). Spotkanie zdominowała tematyka najbliższej Konferencji (organizacja, program, szczegóły).

Spotkanie Zarządu w dniu 18.02.2022 r.

Spotkanie odbyło się w rozszerzonym składzie (obecny był przedstawiciel firmy Termedia). Rozmawiano na temat III Konferencji – wykładowców prowadzących poszczególne główne tematy oraz zaplanowane kursy, daty rejestracji i zgłaszania prac, program Konferencji. Kontynuowano temat publikacji corocznych zeszytów naukowych PAND-y, w których pojawiać się będą najciekawsze prace. Ustalono temat pierwszego Webinarium planowanego we wrześniu 2022. Rozdzielono działania dla poszczególnych członków Zarządu na najbliższy czas.

Spotkanie Zarządu w dniu 15.12.2021 r.

Podczas spotkania kontynuowano rozpoczęte na wcześniejszych zebraniach tematy związane z organizacją III Konferencji w 2022r. oraz bieżącymi informacjami na stronie Stowarzyszenia. Analizowano przebieg dalszej współpracy z firmą Termedia. Poczyniono wstępne ustalenia dotyczące IV Konferencji w 2023 obejmujące Komitet Naukowy.

Spotkanie Zarządu w dniu 01.12.2021 r.

Podczas spotkania kontynuowano rozpoczęte podczas wcześniejszych zebrań tematy związane z aktywnością PAND-y. Ponadto spotkanie zdominowała tematyka świąteczna oraz opracowanie życzeń na stronę oraz FB.

Spotkanie Zarządu w dniu 24.11.2021 r.

Spotkanie obejmowało analizę kolejnych tematów kursów organizowanych przez PAND-ę. Ponadto ustalano szczegóły przyszłej Konferencji. Analizowano również zawartość informacji na stronie PAND-y.

Spotkanie Zarządu w dniu 17.11.2021r.

Spotkanie zdominowały następujące tematy: sprawozdanie z odbytego Webinarium zawierające m. in. zasięg wraz z wyszczególnieniem w jakich krajach znajdowali się biorący w nim udział uczestnicy; organizację kursów o różnej tematyce dla wszystkich zainteresowanych niepełnosprawnością dzieci (zagadnienia, tematy); organizację akcji o charakterze społecznym; przygotowanie ulotki o PAND-zie.

Spotkanie Zarządu w dniu 10.11.2021r.

Spotkanie odbyło się w rozszerzonym składzie - pojawili się zaproszeni goście. Rozmawiano na temat oczekiwań związanych z kolejną - III Konferencją PAND-y oraz ustalano niektóre szczegóły z nią związane (data, miejsce, cena, kierunki merytoryczne itp.). Rozmawiano również o ewentualnym wydawaniu Zeszytów PAND-y - punktowanej monografii.

Spotkanie Zarządu w dniu 04.11.2021r.

Na spotkaniu omawiano najbliższe Webinarium oraz umieszczenie informacji o wydarzeniu na stronie PAND-y. Kontynuowano analizę zawartości informacji na stronie PAND-y (filmy, zdjęcia). Podzielono pracę między członków Zarządu.

Spotkanie Zarządu w dniu 27.10.2021r.

Na spotkaniu omawiano szczegółowo strukturę strony PAND-y (zawartość zakładek i podzakładek). Rozpoczęto również rozmowę na temat organizacji przyszłej III Konferencji PAND-y. Ustalono potrzebę organizacji systematycznych Webinariów dla osób zainteresowanych tematyką niepełnosprawności dziecięcej.

Spotkanie Zarządu w dniu 08.10.2021r.

Zarząd spotkał się w nowym składzie (nowy 2 vice- Prezes PAND-y). Na spotkaniu omawiano przebieg II Konferencji PAND-y oraz II Walnego Zebrania Członków. Ustalono wprowadzenie kilku zmian na stronę internetową PAND-y oraz konieczność wydawania Newslettera dla wszystkich członków oraz osób zainteresowanych.

PROTOKOŁY I SPRAWOZDANIA

Protokół z zebrania założycielskiego stowarzyszenia PAND 14.02.2020 r
Przebieg walnego zebrania członków stowarzyszenia PAND 10.11.2020 r.
Sprawozdanie komisji skrutacyjnej 10.11.2020 r.
a href="/Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków 10.11.2020 r." " ">"prawozdanie komisji uchwał i wniosków 10.11.2020 r.