ZARZĄD:
PREZES ZARZĄDU: Anna Jaśkiewicz-Waloszczyk
1 VICE-PREZES: Weronika Pyrzanowska
2 VICE-PREZES: Marcin Bonikowski
SKARBNIK: Faustyna Manikowska
SEKRETARZ: Beata Depczyńska
KOMISJA REWIZYJNA:
PRZEWODNICZĄCA: Małgorzata Szmurło
SEKRETARZ: Roksana Malak
CZŁONEK: Olga Wolińska
KOMISJA ETYKI:
Beata Adamczak
Radosław Rusinek


mgr Anna Jaśkiewicz-Waloszczyk

PREZES ZARZĄDU

Prezes Polskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej. Psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży. Od 2016 roku zawodowo związana z Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalem Klinicznym im. W. Degi w Poznaniu. Psycholog w Klinice Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, a także w Klinice Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej. Od 2019 psycholog w projekcie ”Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim”. Współwłaścicielka gabinetów terapeutycznych Phileo. Jest absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na wydziale Psychologii (specjalność Psychologia Kliniczna) oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wydziale Socjologii. Ukończyła liczne kursy doszkalające, absolwentka studiów podyplomowych. Prywatnie mama 11 letniego Stasia.


dr n. med. Weronika Pyrzanowska

1 VICE-PREZES ZARZĄDU

Pełni funkcję koordynatora do spraw diagnostyki i badań klinicznych w Oddziale Neurologiczno-Rehabilitacyjnym Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu. Od 2012 roku pracuje w Pracowni Analizy Ruchu oraz prowadzi badania kliniczne dotyczące obszaru rehabilitacji neurologicznej w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. Zainteresowania zawodowe obejmują intensywne interwencje dotyczące leczenia i rehabilitacji zaburzeń wzorca i funkcji chodu oraz poprawy funkcji kończyny górnej u dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym. Absolwentka Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych. W 2020 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Jako wykładowca uczestniczy w kursach z zakresu rehabilitacji dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym, analizy chodu oraz leczenia ortotycznego. Jest członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce, pełni funkcję Vice Prezes Polskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej oraz Sekretarza Stowarzyszenia ISPO Polska.

dr hab. n. med. Marcin Bonikowski

2 VICE-PREZES ZARZĄDU

Jest kierownikiem Oddziału Neurologiczno-Rehabilitacyjnego Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii, od 2004 roku kieruje Pracownią Analizy Ruchu w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. Jest absolwentem Warszawskiej Akademii Medycznej, ukończył specjalizację z ortopedii i traumatologii (I stopień w 1999 roku, II stopień w 2008 roku). Od 1997 roku pracuje jako ortopeda. W 2005 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, a w 2023 roku doktora habilitowanego. W latach 2007–2018 był członkiem komisji lekarskiej polsko – holenderskiej fundacji Wandafonds. Jest organizatorem i kierownikiem wielu kursów z zakresu rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, leczenia spastyczności, analizy chodu oraz ortotyki. Jest członkiem ESMAC, EACD, AACPDM. W latach 2012- 2022 roku pełnił funkcję prezesa ISPO Polska. Swoją pracę poświęcił wprowadzaniu nowoczesnych metod leczenia dzieci z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Wprowadzał w Polsce wielopoziomowe leczenie toksyną botulinową oparte na instrumentalnej analizie ruchu. Jest propagatorem zintegrowanego podejścia w neurorehabilitacji. Od wielu lat zajmuje się zastosowaniem nowych technologii w rehabilitacji. Obecnie prowadzi projekt diagnostyki i rehabilitacji z zastosowaniem robotów dla dzieci z terenu Mazowsza.

dr n. med. Beata Depczyńska

SEKRETARZ

Fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta wielu metod rehabilitacyjnych oraz edukacyjnych, autor i współautor wielu publikacji naukowych. Zainteresowania zawodowe obejmują tematykę niepełnosprawności ruchowej oraz intelektualnej różnego stopnia zarówno dzieci jak i dorosłych. Wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (na kierunkach Pedagogika Specjalna oraz Pedagogika Wspierająca), w Państwowej Uczelni im. Stanisława Staszica w Pile (na kierunku Fizjoterapia), na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (Studia podyplomowe - Hortiterapia). Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. jako nauczyciel szkoły specjalnej, rehabilitant „Hospicjum Domowego” oraz OREW-u, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej w poznańskich przedszkolach, a także prowadząc prywatny gabinet rehabilitacyjny. Pełniła funkcję Wicedyrektora Szkoły Specjalnej, Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Dyrektora Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Obecnie prowadzi własną Firmę. Związana z Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalem Klinicznym im. Wiktora Degi w Poznaniu, w którym realizuje projekt WRPO w Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji. Od 14.02.2020r. pełni funkcję sekretarza PAND-y.

dr n. med. Małgorzata Szmurło

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

Lekarz specjalista rehabilitacji medycznej w pediatrii. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, doktorat obroniła na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Doświadczenie kliniczne w zakresie kompleksowej diagnostyki rozwojowej oraz leczenia rehabilitacyjnego w pediatrii zdobyła w Oddziale Rehabilitacji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, Maltańskim Ośrodku Wczesnej Interwencji oraz Oddziale Rehabilitacji Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie – Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci. Jest wykładowcą akademickim na Wydziale Lekarskim dla Obcokrajowców UJ Collegium Medicum w Krakowie. Autorka wielu wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych związanych z tematyką niepełnosprawności wieku rozwojowego. Odbyła staże kliniczno-naukowe w Klinice Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Amsterdamie oraz w Cerebrale Parese-Referentiencentrum UZ w Leuven. Zdobyła stypendium American Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine. Jest członkinią międzynarodowych towarzystw naukowych: European Academy of Childhood Disability, American Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine, European Society for Movement Analysis in Adults and Children, International Society for Prosthetics and Orthotics. W pracy klinicznej i badawczej szczególne interesuje się wczesną diagnostyką neurorozwojową niemowląt, leczeniem spastyczności u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym, laboratoryjną trójwymiarową analizą ruchu oraz diagnostyką funkcjonalną i terapią ręki u dzieci z zaburzeniami neurologi

dr n.o zdr. Roksana Malak

SEKRETARZ KOMISJI REWIZYJNEJ

Jest sekretarzem Komisji Rewizyjnej w Polskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej PANDa. Pracuje jako fizjoterapeuta i osteopata z pacjentami neonatologicznymi i pediatrycznymi oraz jako pracownik naukowo – dydaktyczny w Katedrze i Klinice Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Jej pasją jest terapia noworodków, niemowląt z dysharmonią rozwojową oraz terapia dzieci z problemami neurologicznymi i genetycznymi. Jest autorką i współautorką wielu prac naukowych oraz publikacji książkowej. Ukończyła kursy: Skala Oceny Zachowań Noworodków wg Brazeltona, Neonatal Behavioral Assessment Scale (NBAS), Cambridge; NDT Bobath; Bobath Baby, General Movements (basic, advanced); szkolenie I i II stopnia teorii i terapii Integracji Sensorycznej, FITS, PNF – podstawowy, Kurs Halliwick (nauka pływania osób niepełnosprawnych), TIMP, MEDEK, FINE 1 – Leuven, Kompleksowa Diagnostyka i Terapia w Dysfagii Pediatrycznej. Współtworzy Zespół Ekspertów ds. Opracowania Wytycznych do Oceny Pacjentów w Wieku Rozwojowym, Krajowa Izba Fizjoterapii, Zespół Tematyczny do Spraw Jakości i Monitorowania Procesu Fizjoterapii, European Academy of Childhood Disability, American Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine.

dr n. o zdr. Olga Wolińska

CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ

Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Pracuje w Klinicznym Regionalnym Ośrodku Edukacyjno-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie, w którym planuje kompleksową rehabilitację dzieci i młodzieży. Jest adiunktem w Katedrze Pediatrii Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Specjalizuje się szczególnie w rehabilitacji i leczeniu mózgowego porażenia dziecięcego oraz skolioz idiopatycznych i neurogennych. Jest współautorką polskiego tłumaczenia skali GMFCS E&R. Uczestniczy w konferencjach i szkoleniach dotyczących rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością. W rehabilitacji pacjentów zwraca uwagę na interdyscyplinarne podejście do problemu oraz konieczność współpracy z innymi specjalistami, co gwarantuje najlepszą opiekę i poprawę jakości życia małych pacjentów oraz ich rodzin. Prywatnie jest mamą dwóch córek: Zuzi i Tosi. Lubi aktywny wypoczynek, szczególnie jazdę na nartach i wycieczki rowerowe po lesie z całą rodziną.

lek. Beata Adamczak

CZŁONEK KOMISJI ETYKI

Lekarz w zakresie pediatrii i rehabilitacji medycznej. Ukończyła studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Od wielu lat zajmuje się rehabilitacją pediatryczną, ukończyła wiele specjalistycznych kursów w tej dziedzinie. Obecnie kierownik Ośrodka Wczesnej Interwencji w Lesznie oraz koordynator medyczny w Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji w Poznaniu. Członek Komisji Etyki Polskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej.

mgr Radosław Rusinek

CZŁONEK KOMISJI ETYKI

Od 20 lat w medycynie - głównie w ortopedii, od 10 lat pracuje jako ortotyk (4 rok koordynator oddziału VIGO-ORTHO w Poznaniu). Na koncie ma wiele ukończonych szkoleń oraz certyfikatów. Współpracuje z wieloma oddziałami w różnych miastach, m.in. z takimi ośrodkami jak: Kraków - Uniwersytecki Szpital Dziecięcy; Rzeszów - Kliniczny Szpital woj. nr 1, nr 2, KRORE; Łódź - Centrum Zdrowia Matki Polki; Warszawa – Budzik, Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii, Olinek, Dzielny Miś, Instytut Matki i Dziecka; Lublin - Uniwersytecki Szpital Dziecięcy im. Prof. Gębali; Poznań - Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi. Doświadczenie zawodowe zdobywał również za granicą (w Holandii i w Anglii). Współpracuje z wieloma wybitnymi specjalistami w zakresie ortopedii dziecięcej w zakresie wykonywania różnorodnego indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego. Pasjonat - uwielbia swoją pracę, cieszy się gdy Jego praca pomaga małym i dużym pacjentom. Członek Komisji Etyki Polskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej.