ZARZĄD:
PREZES ZARZĄDU: Radosław Tymoteusz Rutkowski
1 VICE-PREZES: Marek Jóźwiak
2 VICE-PREZES: Anna Jaśkiewicz-Waloszczyk
SKARBNIK: Faustyna Manikowska
SEKRETARZ: Beata Depczyńska
KOMISJA REWIZYJNA:
PRZEWODNICZĄCA: Katarzyna Świeczkowska
SEKRETARZ: Roksana Malak
CZŁONEK: Olga Wolińska
KOMISJA ETYKI:
Beata Adamczak
Marcin Bonikowski
Radosław Rusinek

dr n. o zdr. Radosław Tymoteusz Rutkowski

PREZES ZARZĄDU

Doktor fizjoterapii i terapeuta zajęciowy, adiunkt w Katedrze Fizjoterapii AWF w Poznaniu. Autor wielu publikacji z dziedziny fizjoterapii w czasopismach krajowych i zagranicznych. Od 15 lat zajmuje się fizjoterapią dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz chorobami wieku dziecięcego, w szczególności o podłożu neurologicznym i nerwowo-mięśniowym. Uczestnik wielu kursów i szkoleń doskonalących. W czasie wolnym miłośnik turystyki rowerowej.

prof. hab. n. med. Marek Jóźwiak

1 VICE-PREZES

Profesor medycyny. Ukończył Akademię Medyczną im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jest kierownikiem Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz kierownikiem Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji dla Dzieci. Specjalista ortopedii i rehabilitacji medycznej. Główne zainteresowania naukowe: mózgowe porażenie dziecięce, wady wrodzone układu mięśniowo-szkieletowego, rozwojowe zwichnięcie stawu biodrowego, zagadnienie biodra bolesnego u dzieci oraz biomechanika narządu ruchu i rozwoju funkcjonalnego człowieka. Dotychczasowe publikacje obejmują zagadnienia mózgowego porażenia dziecięcego, patologii stawu biodrowego w mózgowym porażeniu dziecięcym, biomechaniki ruchu, wad wrodzonych. Był członkiem zarządu American Academy on Cerebral Palsy and Developmental Medicine. Obecnie jest członkiem zarządu European Academy of Childhood Disability. Jest jednym z założycieli i obecnie 1 Vice Prezesem Polskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej (PANDa).

mgr Anna Jaśkiewicz-Waloszczyk

2 VICE-PREZES

Od października 2021 2 Vice Prezes Polskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej. Psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży. Od 2016 roku zawodowo związana z Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalem Klinicznym im. W. Degi w Poznaniu. Psycholog w Klinice Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, a także w Klinice Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej. Od 2019 psycholog w projekcie ”Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim”. Współwłaścicielka gabinetów terapeutycznych Phileo. Jest absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na wydziale Psychologii (specjalność Psychologia Kliniczna) oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wydziale Socjologii. Ukończyła liczne kursy doszkalające, absolwentka studiów podyplomowych. Prywatnie mama 9 letniego Stasia.

dr n. med. Beata Depczyńska

SEKRETARZ

Fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta wielu metod rehabilitacyjnych oraz edukacyjnych, autor i współautor wielu publikacji naukowych. Zainteresowania zawodowe obejmują tematykę niepełnosprawności ruchowej oraz intelektualnej różnego stopnia zarówno dzieci jak i dorosłych. Wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (na kierunkach Pedagogika Specjalna oraz Pedagogika Wspierająca), w Państwowej Uczelni im. Stanisława Staszica w Pile (na kierunku Fizjoterapia), na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (Studia podyplomowe - Hortiterapia). Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. jako nauczyciel szkoły specjalnej, rehabilitant „Hospicjum Domowego” oraz OREW-u, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej w poznańskich przedszkolach, a także prowadząc prywatny gabinet rehabilitacyjny. Pełniła funkcję Wicedyrektora Szkoły Specjalnej, Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Dyrektora Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Obecnie prowadzi własną Firmę. Związana z Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalem Klinicznym im. Wiktora Degi w Poznaniu, w którym realizuje projekt WRPO w Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji. Od 14.02.2020r. pełni funkcję sekretarza PAND-y.

mgr Katarzyna Świeczkowska

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

Jest rodzicem osoby z niepełnosprawnością, pedagożką, współzałożycielką i dyrektorką Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych PSONI Gdańsk. Od kilku lat pełni funkcję wieceprzewodniczącej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku oraz dyrektora Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych PSONI Gdańsk. Od dwóch lat współpracuje z Europejską Akademią Niepełnosprawności Dziecięcej (European Academy of Childhood Disability) jako współorganizatorka konferencji i warsztatów, prelegentka, szkoleniowiec, członkini Family Users Forum. Realizuje również projekty we współpracy z Międzynarodową Koalicją Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej, jest członkinią Polskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej. Jest członkinią European Patients Advocacy Group przy the European Reference Network ITACHA, gdzie pracuje m.in. w zespole zajmującym się procesem tranzycji pacjentów z chorobami rzadkimi z opieki pediatrycznej do opieki skierowanej do osób dorosłych oraz Rady Pacjenckiej przy Centrum Chorób Rzadkich w Gdańsku. Od kilku lat pełni funkcję członka zarządu międzynarodowej organizacji CARAVAN 2000, European Movement for Diversity and Understanding. Jest uczestnikiem zespołów eksperckich konsultujących lub opracowujących narzędzia wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Głównym obszarem zainteresowań Katarzyny Świeczkowskiej jest praca modelem biopsychospołecznym z dzieckiem z niepełnosprawnością i jego rodziną, self-adwokatura oraz komunikacja alternatywna i wspomagająca.

dr n.o zdr. Roksana Malak

SEKRETARZ KOMISJI REWIZYJNEJ

Jest sekretarzem Komisji Rewizyjnej w Polskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej PANDa. Pracuje jako fizjoterapeuta i osteopata z pacjentami neonatologicznymi i pediatrycznymi oraz jako pracownik naukowo – dydaktyczny w Katedrze i Klinice Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Jej pasją jest terapia noworodków, niemowląt z dysharmonią rozwojową oraz terapia dzieci z problemami neurologicznymi i genetycznymi. Jest autorką i współautorką wielu prac naukowych oraz publikacji książkowej. Ukończyła kursy: Skala Oceny Zachowań Noworodków wg Brazeltona, Neonatal Behavioral Assessment Scale (NBAS), Cambridge; NDT Bobath; Bobath Baby, General Movements (basic, advanced); szkolenie I i II stopnia teorii i terapii Integracji Sensorycznej, FITS, PNF – podstawowy, Kurs Halliwick (nauka pływania osób niepełnosprawnych), TIMP, MEDEK, FINE 1 – Leuven, Kompleksowa Diagnostyka i Terapia w Dysfagii Pediatrycznej. Współtworzy Zespół Ekspertów ds. Opracowania Wytycznych do Oceny Pacjentów w Wieku Rozwojowym, Krajowa Izba Fizjoterapii, Zespół Tematyczny do Spraw Jakości i Monitorowania Procesu Fizjoterapii, European Academy of Childhood Disability, American Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine.

dr n. o zdr. Olga Wolińska

CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ

Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Pracuje w Klinicznym Regionalnym Ośrodku Edukacyjno-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie, w którym planuje kompleksową rehabilitację dzieci i młodzieży. Jest adiunktem w Katedrze Pediatrii Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Specjalizuje się szczególnie w rehabilitacji i leczeniu mózgowego porażenia dziecięcego oraz skolioz idiopatycznych i neurogennych. Jest współautorką polskiego tłumaczenia skali GMFCS E&R. Uczestniczy w konferencjach i szkoleniach dotyczących rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością. W rehabilitacji pacjentów zwraca uwagę na interdyscyplinarne podejście do problemu oraz konieczność współpracy z innymi specjalistami, co gwarantuje najlepszą opiekę i poprawę jakości życia małych pacjentów oraz ich rodzin. Prywatnie jest mamą dwóch córek: Zuzi i Tosi. Lubi aktywny wypoczynek, szczególnie jazdę na nartach i wycieczki rowerowe po lesie z całą rodziną.

lek. Beata Adamczak

CZŁONEK KOMISJI ETYKI

Lekarz w zakresie pediatrii i rehabilitacji medycznej. Ukończyła studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Od wielu lat zajmuje się rehabilitacją pediatryczną, ukończyła wiele specjalistycznych kursów w tej dziedzinie. Obecnie kierownik Ośrodka Wczesnej Interwencji w Lesznie oraz koordynator medyczny w Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji w Poznaniu. Członek Komisji Etyki Polskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej.

dr n. med. Marcin Bonikowski

CZŁONEK KOMISJI ETYKI

Marcin Bonikowski obecnie jest kierownikiem Oddziału Neurologiczno -Rehabilitacyjnego Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii, a od 2004 roku kieruje Pracownią Analizy Ruchu w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. Jest absolwentem Warszawskiej Akademii Medycznej, ukończył specjalizację z ortopedii i traumatologii (I stopień w 1999 roku, II stopień w 2008 roku). Od 1997 roku pracuje jako ortopeda. W 2005 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. W latach 2007 –2018 był członkiem komisji lekarskiej polsko – holenderskiej fundacji Wandafonds. Jest organizatorem i kierownikiem wielu kursów z zakresu rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, leczenia spastyczności, analizy chodu oraz ortotyki. Jest członkiem ESMAC, EACD, AACPDM. Od 2012 roku pełni funkcję prezesa ISPO Polska. Swoją pracę poświęcił wprowadzaniu nowoczesnych metod leczenia dzieci z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Wprowadzał w Polsce wielopoziomowe leczenie toksyną botulinową oparte na instrumentalnej analizie ruchu. Jest propagatorem zintegrowanego podejścia w neurorehabilitacji. Od wielu lat zajmuje się zastosowaniem nowych technologii w rehabilitacji. Obecnie prowadzi projekt diagnostyki i rehabilitacji z zastosowaniem robotów dla dzieci z terenu Mazowsza.

mgr Radosław Rusinek

CZŁONEK KOMISJI ETYKI

Od 20 lat w medycynie - głównie w ortopedii, od 10 lat pracuje jako ortotyk (4 rok koordynator oddziału VIGO-ORTHO w Poznaniu). Na koncie ma wiele ukończonych szkoleń oraz certyfikatów. Współpracuje z wieloma oddziałami w różnych miastach, m.in. z takimi ośrodkami jak: Kraków - Uniwersytecki Szpital Dziecięcy; Rzeszów - Kliniczny Szpital woj. nr 1, nr 2, KRORE; Łódź - Centrum Zdrowia Matki Polki; Warszawa – Budzik, Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii, Olinek, Dzielny Miś, Instytut Matki i Dziecka; Lublin - Uniwersytecki Szpital Dziecięcy im. Prof. Gębali; Poznań - Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi. Doświadczenie zawodowe zdobywał również za granicą (w Holandii i w Anglii). Współpracuje z wieloma wybitnymi specjalistami w zakresie ortopedii dziecięcej w zakresie wykonywania różnorodnego indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego. Pasjonat - uwielbia swoją pracę, cieszy się gdy Jego praca pomaga małym i dużym pacjentom. Członek Komisji Etyki Polskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej.