Deklaracja członkowska 
Rodo
Regulamin walnego zebrania członków PAND
Statut