Informacja o danych osobowych RODO

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):

  1. Administratorem i odbiorcą przekazanych Pana/i danych osobowych jest Polska Akademia Niepełnosprawności Dziecięcej z siedzibą w Poznaniu zwana dalej Administratorem,
  2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu realizacji jego działalności statutowej wynikającej ze statutu i przepisów prawa regulujących działalność Administratora na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO,
  3. Przekazane dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom tylko w przypadkach wynikających z obowiązujących Administratora przepisów prawa, ale nie będą wykorzystywane w celach marketingowych,
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do chwili wykreślenia z rejestru członków/ członkiń wynikającego z Pan/i pisemnego wniosku skierowanego do Zarządu Administratora lub utraty członkostwa, co reguluje w swoich zapisach obowiązujący statut Administratora. Posiada Pan/i prawo do: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu. Wnosząc jednak o ograniczenie przetwarzania danych lub o ich usunięcie rezygnuje Pan/i z członkostwa.
  5. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/i danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Polityka prywatności