Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na IV Ogólnopolską Konferencję, organizowaną przez Polską Akademię Niepełnosprawności Dziecięcej oraz Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "Przyszłość zaczyna się dziś - nowe spojrzenie na wczesną interwencję oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny - od modelu medycznego do biopsychospołecznego."

Celem konferencji jest zaprezentowanie modelu wczesnej interwencji oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wspierania rodziny w oparciu o założenia Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).

Zapraszamy wszystkich zajmujących się dziecięcą niepełnosprawnością, wczesną interwencją i wspomaganiem rozwoju oraz rodziców do składania abstraktów poprzez formularz

https://streszczenia.termedia.pl/web_49_23/

i dzielenia się swoimi doświadczeniami, praktykami, wiedzą, badaniami.

Więcej informacji na temat wydarzenia:

https://www.termedia.pl/Konferencja-IV-Ogolnopolska-konferencja-PANDa-Intro,1954,24250.html

Marek Jóźwiak                                                           Katarzyna Świeczkowska

Przewodniczący                                                         Przewodnicząca

Komitetu Organizacyjnego Konferencji                     Komitetu Naukowego Konferencji