Na podstawie &22 Statutu oraz zgodnie z komunikatem umieszczonym na stronie:
https://www.termedia.pl/Konferencja-KONFERENCJA-POLSKIEJ-AKADEMII-NIEPELNOSPRAWNOSCI-DZIECIECEJ-PROGRAM-SZCZEGOLOWY,1561,15310.html
Zarząd Polskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej zwołuje
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 01.10.2021r. na godzinę 14:20.
Zebranie odbędzie się w formie on-line. Link techniczny połączenia zostanie przesłany 4 dni przed zebraniem.
W przypadku braku kworum drugi termin zebrania wyznacza się tego samego dnia 30 minut później w tym samym miejscu.
Czytaj więcej