Sympozjum "Analiza ruchu - teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych" jest jednodniowym spotkaniem lekarzy, fizjoterapeutów, inżynierów oraz innych specjalistów zajmujących się teoretycznymi i praktycznymi aspektami badania ruchu w środowisku klinicznym. Sympozjum odbywa się od 2005 roku w Instytucie "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w pierwszy piątek marca. Jego organizatorem jest Pracownia Diagnostyki Narządu Ruchu, działająca w ramach Kliniki Rehabilitacji. Sympozjum jest organizowane pod patronatem Polskiego Towarzystwa Biomechaniki.

Z uwagi na stan pandemii w 2022 roku Sympozjum odbędzie w sposób zdalny!!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem. Więcej informacji na stronie: https://sites.google.com/site/analizaruchuwklinice/sympozjum-analiza-ruchu

Program